SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Ankietowani ci uważają, że społe­czeństwo informacyjne to: społeczeństwo posiadające łatwy dostęp do informacji i potrafiące korzystać z róż­nych źródeł informacji zarówno w pracy jak i w codziennym życiu, społeczeństwo wiedzące o wszystkim, co dzieje się w jego otoczeniu, kraju i za granicą i dążące do zdobycia wszelkiej informacji,    społeczeństwo, w którym dostęp do informacji jest powszechny i decyduje np. o sukcesie i pozycji na rynku lub o rozwoju intelektualnym czy żawodowym,    społeczeństwo, którego członkowie posiadają umiejętność pozyskiwania, prze­twarzania i wartościowania informacji, przy użyciu nowoczesnych mediów tech­niki informacyjnej,  społeczeństwo generujące i przetwarzające duże ilości informacji dla swoich po­trzeb.

 

 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!