STADIA ROZWOJOWE

Ponieważ wszystkie opisane wyżej stadia rozwojowe często zazębiają się, żadne z nich nie kończy się bez śladu, a grupy spo­łeczne rzadko bywają jednolite i rzadko wchodzą w proste, mo­delowe relacje z innymi grupami, socjologia wiedzy bada w prak­tyce światopoglądy, na które składają się elementy powstałe z consensu, monopolu, współzawodnictwa i polaryzacji. Nie istnie­je więc generalna recepta na odtwarzanie tego, co w danej wizji świata stanowi jej nieuchwytne „jądro”. Wolno tylko przypu­szczać, że w prymarnej, „najprostszej postaci przejawiać się ono będzie w ideach i wyobrażeniach, które dana grupa nazywa „o- czywistymi” i „zdroworozsądkowymi”, a które wyrosły ze sponta­nicznego porozumienia i tkwią w ustnej tradycji; w „folklorze” grupy, w formach, jakie uważa się w niej za „ludowe”, tj. nieska­żone spekulacjami^ wcielenie podstawowych „prawd życia”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!