STOICKA BIERNOŚĆ

Co byłoby dla niej reprezentatywne: utylitarystyczne przepisy, ułatwiające życie, czy wiara w kosmiczną „odpłatę” za dobro i zło? Prawda jako coś prostego i dostępnego wszystkim czy prawda jako przeciwieństwo pozoru, jako nie zawsze ujaw­niające się „sedno sprawy”? Stoicka bierność czy obraz niezmor­dowanego „przedzierania się” przez przeszkody? Zachęcanie do sprawiedliwości, która wydaje się czymś osiągalnym, czy pobłaż­liwość dla naturalnego „prawa silniejszego”? Naiwny realizm czy zasada ograniczonego ufania zmysłom? Chrześcijański Bóg czy niewątpliwie sięgająca początków naszego gatunku koncepcja złej mocy?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!