ŚWIĘTO NARODZIN CHRYSTUSA

Zastanawiające, że chrześcijanie pierwszych wieków nie obchodzili święta narodzin Chrystusa. W III wieku Orygenes powiedział, że w Piśmie Świętym żaden wierzący nie obchodzi dnia swoich urodzin, tak jak to czynią poganie, faraon czy Herod. Święto narodzenia Chrystusa nie wypływa więc bez­pośrednio z tradycji chrześcijańskiej. W Kościele pojawiło się dzięki ogólnie czczonemu zimowemu przesileniu. Już od ponad dwóch tysięcy lat, np. w Egipcie, zrównanie dnia z nocą obchodzone było 6 stycznia. Święcono narodziny boga-słońca z wody, a jego pojawienie się — nazywane epifa­nią — łączono z iluminacjami. To święto światła przeszło także do tradycji żydowskiej. I tak z czasem pojawiła się w chrze­ścijaństwie tradycja święcenia dnia narodzin Chrystusa 6 sty­cznia.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!