SZCZĘŚLIWY ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Jeśli stwierdzimy, że św. Mi­kołaj nie istnieje, to co powiemy za chwilę o Bogu? Nie chodzi o to, aby chrześcijanie rygorystycznie zakazali Mikołajowej zabawy, ponieważ komplikuje ona przeżycie adwen­tu. Dzieciom sprawilibyśmy tym ogromny zawód, a być może jest to właśnie szczęśliwy zbieg okoliczności, że od św. Miko­łaja zbliżamy się do Bożego Narodzenia. W Holandii pozosta­liśmy przy 6 grudnia, starej tradycji rzymskokatolickiej. W innych krajach dokonało się przesunięcie dobrego dawcy w kierunku Bożego Narodzenia, kiedy to prezenty przynosi Dzieciątko lub Dziadek Mróz. Być może interesujące byłoby prześledzić, jak to się stało, że ten „święty biskup”, św. Mikołaj zdobył tak ogromny wpływ w całej Europie i nawet kalwinom niderlandzkim nie udało się go wyrzucić przy pomocy teologii. A to już coś znaczy!

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!