TYLKO SCEPTYCYZM

Podobnie nie ma „przekonań”, są tylko „opinie” i „mniemania”. Zatraciliśmy zdol­ność do otwartego deklarowania wiary, do spokojnego polegania na tym, co postrzegamy jako niewątpliwe, ponieważ wmówiono nam, że wszelka pewność to przejaw bądź bezmyślnego podda­wania się autorytetom, bądź folgowania własnej wygodzie i przy­jemności.Od Kartezjusza i Bacona głosi się zasadę permanentnego wątpienia jako antidotum na czyhający zewsząd ślepy woluntaryzm lub indoktrynację i potępia umysłowe impulsy jako oznaki kapi­tulacji Rozumu przed apodyktycznością. Tylko sceptycyzm, za­wieszający sądy, zamiast pozwolić im się „plenić”, może być za­czynem „wiedzy we właściwym sensie – poznania bezstronnego, systematycznego, prawomocnego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!