UBOGIE PAŃSTWO

Jeśli na ubogie państwo walą się trzęsienia ziemi i najazdy obcych, jeśli ktoś obdarzony urodą posiada zara­zem udane potomstwo i dobrze prosperującą firmę, jeśli agre­sywne imperium odkrywa na swoich terenach olbrzymie zasoby kruszców i jeśli wszystko to dzieje się bez wyraźnej „winy” czy „zasługi” – nasze poczucie Ladu zostaje obrażone. Nie umiemy pogodzić się z tym, by światem miał rządzić ślepy, nie pozwala­jący niczego przewidzieć przypadek, zwracamy się przeto ku wyobrażeniu zakulisowej siły, która wprawdzie jest złowroga i niesprawiedliwa, ale za to wyjaśnia „niezwykłe” – naszym zda­niem – koincydencje i umożliwia odnalezienie wzorca zdarzeń („pecha’ oraz „szczęścia”).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!