UKIERUNKOWANIE NA POTRZEBY

W związku z powyższym, celem edukacji ukierunkowanej na obecne i przyszłe potrzeby w świecie ulegającym permanentnym przeobrażeniom staje się wyciąganie maksimum pożytku z mediów, których nikt nie jest już w stanie wyeliminować z ży­cia uczniów. Media bowiem stanowią integralną część współczesnej rzeczywistości, zaś umiejętność ich wykorzystania utożsamiana jest ze „świetlaną przyszłością”. Szkoła zatem nie tylko może, ale powinna stać się miejscem, do którego młody czło­wiek każdego dnia powraca nie z poczucia obowiązku, ale z ciekawości poznania i uczuciem równych szans w dostępie do nowych technologii.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!