UKRYTE W ZACHOWANIACH

Tradycjonalizm przeważa i przekształca się w nastawienie konserwatywne – ca­łościową strukturę mentalną – wówczas gdy okoliczności zmu­szają grupę do zajęcia pozycji obronnej wobec nadciągających przemian socjalnych i politycznych, które bądź podważają rację jej istnienia, bądź niosą niebezpieczeństwo wyzucia jej z prestiżu, dóbr, przywilejów i uprawnień. Nastawienie to – początkowo zamaskowane i ukryte w zachowaniach, obrzędach, codziennych ^wyborach i ocenach — przejawia się coraz śmielej i przybiera postać doktrynalną, teoretyczną w miarę narastania wśród człon­ków grupy poczucia ich konfliktowej sytuacji oraz powstawania w grupach rywalizujących antagonistycznej wizji świata, która wychodzi od przeciwstawnych przesłanek i wiedzie do przeciw­stawnych konkluzji.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!