ULEPSZENIE

„Reforma znaczy zawsze „ulepszenie”, zastąpienie jednych detali innymi, zas idea „całości” („systemu”) pojawia się wyłącznie jako reakcja na zajścia, które pozbawiają konserwatystę wpływu na rzeczywistość i ma z reguły wydźwięk retrospektywny. Tu znow ujawnia się kolejny „pewnik” światopoglądu, który można by sformułować następująco: „Wszystko, co jest, jest dobre, a zatem trzeba dopasowywać normy do faktów.” Mannheim doda­je: „Mamy całkowicie odmienne nastawienie wobec rzeczy, osób i instytucji, gdy spoglądamy na nie żądająco, z ukrytym w umyśle «pow.nno być tak a tak», niż wtedy, gdy traktujemy wszystko jako skonczony i nieuchronny produkt długiego procesu wzrostu jeśli przyjmujemy pierwsze nastawienie, postrzegamy to co nas otacza, bez żadnego sentymentu, który czyniłby nas pobłażliwymi wobec niedoskonałości […]

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!