UZUPEŁNIENIE BADAŃ

Ze względu na specyfikę grupy (specyficzne trudności -» spe­cyficzne cele) test obejmował wyłącznie wiadomości i umiejętności zaliczane do pod­stawowego poziomu wymagań (rzetelność testu wynosiła 0,8). Weryfikację hipotezy określającej wpływ czynnika eksperymentalnego na przyrost wiedzy uczniów, we­dług kategorii taksonomicznych, określono za pomocą testu t-Morgana oraz testu t-Studenta. Badania uzupełniono pogłębionym indywidualnym pomiarem dydaktycznym, który przeprowadzono trzykrotnie za pomocą testów mocy, według kryterium mie­rzonej cechy osiągnięć badanego. Testy mierzyły „moc”, to jest zdolność badanego do wykonywania czynności w takim czasie, jakiego uczeń na to potrzebuje.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!