UZUPEŁNIENIE GŁÓWNYCH KWESTII

Uzupełnienie głównych kwestii stanowiły zagadnienia szczegółowe dotyczące:   gromadzenia (źródła finansowania szkoły, motywy planowania zakupu mediów, sposoby pozyskiwania i rodzaj gromadzonych mediów) oraz dostępności mediów w szkole (rodzaj udostępnianych mediów, miejsce i czas dostępu do mediów, do­stęp uczniów oraz nauczycieli do mediów, aktualność, skuteczność i stopień zu­życia dostępnych mediów;    stosunku do wykorzystywania mediów w edukacji, preferencji uczniów i nauczy­cieli w zakresie korzystania z określonych rodzajów mediów, zastosowania me­diów w nauczaniu — uczeniu się, miejsca korzystania z mediów, częstotliwości ich stosowania, efektywności wykorzystywanych mediów, źródeł informacji o nich i sposobie wykorzystywania mediów w edukacji;  oczekiwań w zakresie dostępu do mediów w szkole, potrzeb związanych z ich wykorzystaniem, możliwości, jakie otwierąjąmedia przed edukacjąniewidomych, wizerunku „dobrej szkoły XXI wieku”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!