W BADANEJ GRUPIE

Znajomość języków obcych wśród badanej grupy nauczycieli jest zróżnicowana, zarówno pod względem rodzaju, ilości jak i poziomu znajomości języka. Nauczycie­le znają jeden, dwa lub trzy języki obce, a ich umiejętność posługiwania się tymi językami zarówno w mowie jak i w piśmie jest bardzo różna. Trzydziestu dwóch nauczycieli mianowanych zna dwa języki obce, pozostała grupa jeden język. Na­uczyciele kontraktowi w większości znająjeden język, a tylko 38 osób posługuje się dwoma językami. Natomiast nauczyciele stażyści – to grupa, w której 40 osób posłu­guje się dwoma językami i dwie osoby trzema.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!