W KAŻDYM KRĘGU KULTUROWYM

Rodzina, występująca w każdym kręgu kulturowym we wszystkich epokach, trak­towana jest jako podstawowa grupa społeczna, a jedną z dwóch istotnych dla niej więzi społecznych jest więź rodzicielska. Do podstawowych funkcji rodziny zali­czyć można opiekę nad młodym pokoleniem, sprawowanie kontroli nad jego zacho­waniem, przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz przeka­zanie mu dziedzictwa kulturowego. Na rodzinie spoczywa więc nie tylko obowiązek opieki i wychowania, ale także edukacji dzieci. Pedagodzy zaliczają tę edukację do podstawowych elementów tzw. edukacji równoległej (Trempała, 1997). Współcze­sna rodzina ulega szybkim przemianom (Okoń, 1984), związanym m.in. z transfor­macją społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego, a to oznacza dla jej członków nie tylko przystosowywanie się do tych przemian, ale także aktywne przy­gotowywanie się do nowych obowiązków, czekających zwłaszcza rodziców.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!