W NAJTRUDNIEJSZEJ KATEGORII

W zakresie najtrudniejszej kategorii taksonomicznej, jaką niewątpliwie jest umiejętność zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (kat. taksono­miczna D) stwierdzono w obu grupach nieznaczny przyrost umiejętności (w grupie E=22,95%; w grupie K= 16,78%). Jednakże z punktu widzenia statystyki różnica ta okazała się nie być istotna statystycznie. Upoważnia nas to do stwierdzenia, że zasto­sowanie zarówno komputera jak i mediów prostych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Być może zdeterminowały to ograniczone w jakiś sposób możliwości poznawcze dzieci z obu grup. Były to przecież dzieci, które w toku procesów eduka- cyjnych nie mogły osiągnąć zadowalających rezultatów i skierowane zostały na za­jęcia dodatkowe w formie zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!