W POTOCZNYCH ARGUMENTACJACH

Część wreszcie – to sądy wygodnie nieo­kreślone, co pozwala aprobować je bez prowadzących do wątp­liwości refleksji nad ich zakresem i stosunkiem do innych sądów Podobnie jak w przypadku przysłów, bez trudu można podać pary „milczących uzgodnień”, które wzajem sobie przeczą. W wielu potocznych argumentacjach zakłada się, że całość jest sumą elementów („Nikt z członków rady nie jest sprzedajny. Niemożli­we, żeby wydała tak niesprawiedliwy werdykt”), w wielu jednak ukrytą przesłanką jest istnienie całości, których nie da się zredu­kować do składników („Księża mogą się mylić, są tylko ludźmi, a e Kościół nie błądzi”). Czasem postulując jakąś wartość odwo­łujemy się do faktów („Zabójstwo budzi powszechną repulsję”), czasem zaś chcąc ustalić „fakty” odwołujemy się do uznanych wartości („X jest niedojrzały emocjonalnie – odrzuca wszelkie zobowiązania wobec rodziny”).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!