W PROGRAMACH SPOŁECZNYCH

Powołujemy się dzisiaj z wielką żarliwością na tę Ewangelię. Jest to zdrowa reakcja na nierzeczywistą wiarę czasów wcze­śniejszych, kiedy to cała uwaga była skierowana na „niebo”. Te słowa zostały jednak wypowiedziane przez kogoś, kto nas nauczył modlić się „do naszego Ojca, który jest w niebie”, a tekst ten pozostaje w kontekście „tronu Jego majestatu”. Jest to biblijne sprzężenie między elementem ziemskim i ludz­kim a istniejącą ponad nim (mimo wszystko) rzeczywistością królestwa Bożego. Tylko w świadomości takiej sytuacji spotka­nie z bliźnim może być spotkaniem z Bogiem.  Kto dziś chce milczeć o Bogu, a wiarę, wyrażać tylko poprzez braterstwo międzyludzkie, może ugrzęznąć w typowy ludzki aktywizm lub politykę, jak gdyby Bóg był obecny i rozpoznawalny w świe­cie jedynie w programach społecznych.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!