W TRAKCIE BADAŃ

W trakcie badań rozmowy przeprowadzono z 12 osoba­mi z klas I, 22 z klas II, 18 z klas III i 26 z klas IV. Łącznie przebadano 26 osób z liceów ogólnokształcących, 39 z liceów zawodowych i 13 z techników w tym 37 dziewcząt i 41 chłopców. Wśród ankietowanych nauczycieli i dyrektorów dominują kobiety powyżej 40 roku życia. Poza jedną osobą z Lasek wszyscy respondenci z kadry pedagogicznej mają wykształcenie wyższe.Wywiad z uczniami pozwolił na poznanie opinii młodzieży epoki elektronicznej na temat miejsca komputerów i Internetu w ich edukacji szkolnej.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!