W ZAKRESIE KOMPETENCJI

Wyraźnie niskie wyniki w zakresie kompetencji informatyczno-medialnych wi­doczne są po dokonaniu analizy poziomu tych kompetencji u każdego nauczyciela. Średnio 88% badanych ocenia się na poziomie niskim i nieco mniej na poziomie średnim (66% nauczycieli). Badanych nauczycieli różnicuje awans zawodowy. W badanej populacji 428 nauczycieli znalazło się tylko 60 nauczycieli stażystów, stąd w kolejnym etapie ba­dań grupę badawczą zmniejszyłam do 180 osób (losowo wybrani zostali nauczyciele kontraktowi – 60 osób i nauczyciele mianowani – 60 osób).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!