WARTOŚCIUJĄCE ZAŁOŻENIA

Trzeba też dodać, że przyjęte założenia wartościujące często pozostają wewnętrznie nie uzgodnione: nawet w obrębie jednorodnej grupy przedmio­tem milczącej zgody bywa raz przesłanka „fakty ważniejsze od zasady”, kiedy indziej zaś przesłanka „zasada ważniejsza od fak­tów”, co stanowiłoby kolejny przyczynek do tezy, iż główną ce­chą dystynktywną myślenia potocznego jest bfak konsekwencji.Choć dokonanemu powyżej przeglądowi „milczących uzgod­nień daleko do kompletności, widać wyraźnie, że nie spełniają one wymogów, jakie zwykliśmy stawiać przekonaniom racjona­lnym. Część przyjmowanych na co dzień aksjomatów – jeśli po­traktować je dosłownie jako twierdzenia z dużym kwantyfikatorem – to jawne fałsze.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!