WAŻNE PYTANIA

Waż­nym stają się przy tym pytania: co rodzice rozumieją pod pojęciem społeczeństwa informacyjnego i jak oceniają zjawiska towarzyszące tworzeniu się tego społeczeń­stwa? W rodzinach posiadających komputer, zwłaszcza w połączeniu z Internetem, możliwości pomocy dzieciom w przygotowywaniu ich do życia w tym społeczeń­stwie są znacznie większe niż w rodzinach pozbawionych tego medium. Czy jednak ten brak może całkowicie zwolnić rodziców od odpowiedzialności za to przygotowa­nie, a wszystkie działania w tej dziedzinie ma przejąć szkoła? Czy rodzice potrafią pomóc swemu dziecku w poszukiwaniu interesujących go informacji w Internecie, chroniąc go jednocześnie przed treściami niepożądanymi? Czy treści te powinny być zakazane prawnie, czy też dziecko powinno być tak wychowywane, by samo te treści odrzucało? Na te pytania postanowiłem uzyskać odpowiedzi w przeprowadzonych badaniach empirycznych, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, przepro­wadzonego w wybranych miastach województwa śląskiego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!