WIĘKSZY WYSIŁEK

Na szczęście zabiegi takie nie wymagają większego wysiłku: często wystarczy „ufać nie uszom, lecz o- czom i „patrzeć na uczynki, a nie na słowa”; często na właściwy trop naprowadza niewielka prowokacja („uderz w stół, a nożyce się odezwą”) lub cierpliwe obserwowanie („Kłamstwo ma krótkie nogi”). „Prawda” zresztą prędzej czy później sama wychodzi na jaw („jak oliwa na wierzch wypływa”). Ani w przyrodzie, ani w ludziach nie ma nic tajemniczego, czego nie dałoby się spostrzec „normalnym” trybem.Z prostotą, biologizmem i pewną cynicznością potocznej „an­tropologii” koresponduje zawarta w przysłowiach etyka, pozba­wiona rygoryzmu oraz absolutyzmu. „Życie nie jest sielanką”, „każdy ma je tylko jedno”, a w dodatku „wszyscy jedziemy na jednym wózku”, jedyne więc, co możemy zrobić, to „żyć i dać żyć innym” – realizować cierpliwie własne cele i nie przeszkadzać w tym bliźnim.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!