WIZJA BOGA W BIBLII

Biblia nie daje abstrakcyjnej wizji Boga czy dogma­tycznych wywodów, lecz wskazuje na żywego Boga, który wraz  z ludźmi przeżywa ich historię. Nie dalekie, niedostępne Mi­sterium, lecz bliski Bóg. Trudno wyrazić się inaczej jak: „widząc Niewidzialnego”. Przede wszystkim w Starym Testamencie zastanawia taka dzie- cięco-prymitywna mowa, Bóg jednak żyje w niej, troszczy się o nas. Nie jest umarłym, nie jest cieniem, nie jest projekcją tego co ludzkie, lecz Tym, co nas ogarnia swoją miłością i spra­wiedliwością. On jest Pierwszy; a nie człowiek, który wymyśla sobie Boga. Ten żywy Bóg może stać się nam bliższy tylko w obrazach ludzkiej wyobraźni, nasz Bóg, który nas woła i obdarza łaską.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!