WOKÓŁ DAWANIA I BRANIA

Także w życiu wszy­stko rozgrywa się wokół dawania i brania, nieczystego sumie­nia, faktu, że jest się akceptowanym: przez kogoś, kto widzi naszą ułomność i błędy. Wcale nie mydlimy dzieciom oczu, ponieważ odgrywamy przed nimi z całą powagą prawdziwą sytuację życia we wspól­nocie. Temu wydarzeniu nieodłącznie powinno towarzyszyć odkry­cie. Dziecko rozszyfruje zabawę i doświadcza tego odkrycia jako przejścia w nowe stadium życia. Od takiej chwili należy już do dorosłych. Zostaje wprowadzone w tajemnicę i może od tej chwili brać odpowiedzialność za dawanie i branie, za nie­spodziankę. Rozczarowanie będzie tym mniejsze, im bardziej rodzice wraz z dziećmi żyją w świecie symboli i mitów. Dzieci w takim przypadku nie od razir muszą się dostać w świat ..nagich tak­tów”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!