WPROWADZENIE ZAKAZÓW

Wprowadzenia prawnego zakazu rozpowszechniania w Internecie treści uzna­nych za szkodliwe oczekuje blisko 40% ankietowanych rodziców, zdając sobie jed­nocześnie sprawą z trudności realizacji tego zakazu w praktyce, wynikającego cho­ciażby z globalnego zasięgu Internetu. Co w jednych krajach uważane jest ze względów ideologicznych lub religijnych za szkodliwe, w innych może uchodzić za dopuszczalne. Nie ma np. powszechnie przyjętej definicji pornografii, a przez to trudno odróżnić ją od erotyki. Ponadto skuteczność policji w zwalczaniu tego typu prze­stępstw jest znikoma. Ponad 9% badanych opowiada się stanowczo przeciw stoso­waniu prawa względem kontroli zamieszczania i przepływu informacji w Internecie. Prawo takie, ich zdaniem, jest formą cenzury, a ta z kolei stanowi naruszenie wolno­ści i praw człowieka do poznawania różnych spraw i poglądów oraz do wyrażania swoich opinii.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!