WŚRÓD WIELU POZYTYWÓW

Wśród wielu pozytywów dostrzeżono jednakże, zjawisko niekorzystne, mia­nowicie komputer nie zaspokaja funkcji towarzyskich, które są bardzo istotne dla uczniów. Stwierdzili oni, że tylko kontakt z innym człowiekiem może być w tym wzglę­dzie satysfakcjonujący. Decyduje o tym nieprzewidywalność emocji i poczynań czło­wieka, natomiast komputer jest zbyt algorytmiczny, a więc zbyt przewidywalny. Nauczanie wspomagane komputerowo w edukacji zintegrowanej jest nową, ale coraz bardziej powszechną formą nauczania-uczenia się. Powszechność ta jest wy­padkową rozwoju nowych technologii informacyjnych, do których dzieci mają swo­bodny dostęp i są ich coraz częstszymi użytkownikami.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!