WSZELKIE POZNANIE

Nie można też wątpić w coś, co trudno wyartykułować. Wszel­kie poznanie przypomina swą strukturą pływającą górę lodową: jedynie jego część przybiera postać sądów jasnych, zwerbalizo­wanych i świadomych. Zawsze „wiemy więcej, niż umiemy powie­dzieć”- pisze Polanyi. Potrafimy bezbłędnie rozpoznać twarz znajomego wśród tysięcy innych twarzy, ale wiedzy tej nie spo­sób wysłowić ani wyczerpać w procedurach analogicznych do policyjnych portretów, fabrykowanych z nosów, oczu, podbród­ków itd. Potrafimy poprawnie posługiwać się w nieskończonych kontekstach przyimkami, choć nie istnieją słowniki użycia przyimków, a wyłożenie reguł dotyczących choćby jednego z nich mogłoby pochłonąć kilka lat życia lingwisty. Potrafimy uno­sić się na wodzie, mimo iż tylko nieliczni z nas zdolni są do sfor­mułowania zasady, dlaczego ciało ludzkie nie tonie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!