WSZYSTKIE NASZE PRÓBY

Najprawdopodobniej wszysikie nasze próby utrudniają im tylko kontakt z prawdziwym ewangelicznym Jezusem. Na obrazkach nosił dawniej aureolę. I po co ten biały płaszcz, wyglądający jakby się nigdy nie miał ubrudzić. Na żadnym religijnym obrazku Jezus nie nosi szarego płaszcza zwykłego człowieka. Nawet wtedy, kiedy posługuje się środkiem loko­mocji zwykłych ludzi, wjeżdża do Jerozolimy na ośle. jego osio­łek musi być biały.Obraz Jezusa przekazywany przez nas dzieciom jest mocno zniekształcony.Izajasz (53) mówi o ..Słudze Pańskim”, kimś. ..przed kim się twarze zakrywa” (53.3). Na obrazkach religijnych Jezus jest zawsze piękny. ..Nie do oglądania” stanic się dopiero po okrucieństwie ..Żydów, którzy go ukrzyżowali”. Weronika zdą­żyła jeszcze przedtem — jak głosi legenda — utrwalić jego oblicze na chuście.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!