WYCHOWANIE I EDUKACJA

Poglądy dotyczące odpowiedzialności za przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie in­formacyjnym przedstawiono na rys. 2, na którym inne oznaczają: środowisko, orga­nizacje oświatowe, literaturę komputerową, a nawet informatyków tzn. wypowiedzi ankietowanych, które nie uzyskały więcej niż 3% głosów. Wychowanie i edukacja dziecka zmierzające do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym wymagają znajomości nie tylko korzyści jakie może dać to społeczeństwo, ale także zagrożeń dla życia społecznego czy psychicznego związanych np. z telepracą (pracą w domu, przy komputerze, bez osobistego kontak­tu z szefem i współpracownikami) czy też zakupami przez Internet. Ponad 32% an­kietowanych wskazuje, w sferze życia społecznego, na ograniczenie lub brak kon­taktów międzyludzkich.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!