WYKORZYSTANIE TECHNIKI

Dlatego też wykorzysta­nie techniki komputerowej w procesie nauczania-uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym stało się szansą na uświadomienie im funkcji komputera z jednej strony, a z drugiej strony komputer wraz z edukacyjnym oprogramowaniem (w naszym przy­padku programy o treściach matematycznych) stwarza możliwości podniesienia efek­tywności kształcenia, uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego, a w konsekwencji zmiany postaw uczniów na postawy proedukacyjne. Szczególnego znaczenia funkcje te nabierają w odniesieniu do dzieci, które już napotkały na trud­ności szkolne, a więc dzieci, które mają specyficzne trudności w uczeniu się.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!