WYNIKI DLA INTERNETU

Nieco inaczej przedstawiają się wyniki dla Internetu. Aż połowa uczniów (50%) twierdzi, że jest to narzędzie służące do poszerzania wiedzy. Oba media uzyskały zbliżone wyniki w kategorii rozrywka. W komputerze moż­liwości zabawy i relaksu dostrzegają33 osoby (42%), zaś w Internecie 27 osób (35%). Rysunek 1 prezentuje wyniki uzyskane dla obu narzędzi.Wśród internetowych usług największym zainteresowaniem badanych uczniów cieszą się strony WWW (40%), następnie poczta elektroniczna (21%), prasa i czaso­pisma on-line (13%). Radio on-line wykorzystuje 6% uczniów, zaś z pogawędek na żywo korzysta zaledwie 3% uczniów.Zapytani o ulubioną pomoc szkolną uczniowie zaraz po książce, którą preferuje większość respondentów (51%), wskazują Internet (17%). Komputery bez dostępu do sieci znalazły się na czwartej pozycji (9%).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!