WYRAŹNA LUKA

Istnieje jednak wyraźna luka związana z re­fleksją teoretyczną czy też praktycznymi wskazówkami dotyczącymi stosowania komputerów przez osoby niepełnosprawnie intelektualnie. W dalszej części artJku pragnę swoje rozważania ukierunkować na możliwości wykorzystania narzędzi Tl w pracy oligofrenopedagoga. Kontakt z nauczycielami na studiach podyplomowych (w tym na studiach z oli- gofrenopedagogiki) i różnego rodzaju kursach, jak również własna praktyka (prowa­dzenie zajęć z wykorzystaniem komputera w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych) uprawnia mnie do stwierdzenia, że nowoczesne środki tech­niczne są wprowadzane jako narzędzia wspierające proces edukacji i terapii osob niepełnosprawnych intelektualnie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!