Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Nauczyciel wpływa na czyny uczniów doskonali je i inspiruje do poszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji. Badani nauczyciele nie tworzą programów edukacyjnych i nie udostępniają ich w sieci. W zdobyciu tej umie­jętności oczekują pomocy i chcą się doskonalić. Z przeprowadzonych badań sondażowych, dotyczących samooceny nauczycie­li    języka polskiego wynika, że poziom ich kompetencji informatyczno-medialnych jest niski.Wydaje się, że aby poprawić ten niekorzystny poziom wskazane byłoby, aby stu­denci kierunków filologicznych kształceni byli w zakresie kompetencji informatycz- no-medialnych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!