ZAKRES NAUCZANIA

 W jakim zakresie nauczanie wspomagane komputerowo na zajęciach korekcyj­no-wyrównawczych pełni funkcję motywacyjnąu dzieci 7-10-letnich w zakresie eliminowania trudności w edukacji matematycznej?W związku z wytyczonym poznawczym celem badań weryfikacji poddano hipo­tezę zakładającą, że nauczanie wspomagane komputerowo na zajęciach korekcyjno- -wyrównawczych ma korzystny wpływ na eliminowanie trudności w zakresie eduka­cji matematycznej oraz motywuje uczniów do pracy mając pozytywny wpływ na ich postawy edukacyjne. Badaniami objęto 24 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu, mających specyficzne trudności w percepcji treści matematycznych.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!