ZEBRANY MATERIAŁ

Zebrany, opracowany i przeanalizowany w pracy materiał badawczy pozwala sfor­mułować następujące wnioski: W wyniku przeprowadzonych procedur korekcyjno-wyrównawczych w obu grupach nastąpił przyrost wiadomości w kategorii B – zrozumienie. W grupie ekspe­rymentalnej przyrost w stosunku do sytuacji wyjściowej wyniósł 47,11% natomiast w grupie kontrolnej 31,86%. W obu grupach przyrost okazał się statystycznie istotny, jednak różnica między obiema grupami przemawia na korzyść grupy eksperymental­nej, której nauka wspomagana była komputerem. Można stwierdzić, iż dominująca w edukacyjnych programach komputerowych metoda zabawy i gry o zróżnicowanym stopniu trudności, częstokroć sterowanym przez użytkownika sprzyja zrozumieniu wiadomości przez uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!