ZGODNIE Z WYKAZEM

Do zmiennych niezależnych zaliczono u wszystkich diagnozowanych: miejsco­wość w jakiej znajduje się szkoła, płeć i wiek. Dodatkowo dla uczniów: klasę, kieru­nek kształcenia, poczucie światła i czas utraty wzroku. Zmienne dla nauczycieli i dy­rektorów poszerzono o wykształcenie, staż pracy z młodzieżą niewidomą oraz na obecnym stanowisku.W wyniku badań zdobyto wiele cennych informacji, które posłużyły do opraco­wania rzetelnej diagnozy i sformułowania postulatów.  Zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji Narodowej (1994) polska młodzież niepełnosprawna wzrokowo może kształcić się w 12 szkołach średnich (6 LO, 3 LZ, 3 T) na terenie 8 ośrodków szkolno-wychowawczych położonych w Bydgoszczy,Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Laskach k/Warszawy, Lublinie, Łodzi, Owińskach k/Poznania i Wrocławiu.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!