ZMIENIAJĄCA SIĘ EDUKACJA

Przeprowadzone badania na temat miejsca szeroko rozumianych mediów w edu­kacji zorganizowanej młodzieży niewidomej dowodzą, że uczniowie szkół średnich wiążą wiele nadziei z technologiami informatycznymi. W związku z powyższym, oczekiwania młodego pokolenia, jak i możliwości nowych narzędzi wyznaczają szcze­gólne zadania kształceniu specjalnemu na wszystkich szczeblach. Największe zada­nie stoi przed nauczycielami zarówno pracującymi zawodowo, jak i przygotowują­cymi się do pracy w „szkole przyszłości”. Dzięki otwartości na potrzeby ucznia, umiejętności wsłuchania się w problemy i pomocy we wspólnym ich pokonaniu można stworzyć szkołę przyjazną zarówno uczącym się w niej jak i nauczającym.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!