ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Kompetentny nauczyciel, to osoba umiejąca posługiwać się językiem obcym w ce­lu zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej. Istota profesjonalizmu nauczycielskie­go polega na ciągłym poszukiwaniu i konstruowaniu nowych rozwiązań, a także sprawdzonych i wdrożonych z powodzeniem w innych krajach. Świadomość możli­wości odpowiedzialnego poszukiwania, dobierania i stosowania metod nauczania, inspiruje nauczycieli do sięgania po odpowiednie źródła wiedzy z tego zakresu. Źró­deł tych jest bardzo wiele: fachowa literatura obcojęzyczna, Internet (publikacje, grupy dyskusyjne), korespondencja, zagraniczne wyjazdy studyjne, spotkania na­uczycielskie nauczycieli różnych narodowości i wymiana doświadczeń.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!