ZWODZENIE DZIECKA TEORIAMI

Czy przypadkiem znowu nie zwiedliśmy dziecka teoriami, którymi sami nie żyjemy? Czy Bóg może zawiązać moje sznu­rowadła, oddychać za nas lub prowadzić wojnę? Czy Ten, tam ponad chmurami, na swoim średniowiecznym tronie, niebieski możnowładca, jest tym, od którego absolutnie wszystkiego można oczekiwać, tym wszechmocnym? Chrześcijanin powinien wierzyć w Boga, który właśnie nie wszystko może, który w swojej istocie, nie potrafi czynić źle lub w sposób nie-Boży; tylko On może być tym, kim jest: Bo­giem Ojcem, wiecznie wiernym swojej istocie. To „Bóg wszystko potrafi” można by nazwać bluźnierstwem. Nie wolno nam wszystkiego Bogu przypisywać. Dziecku nato­miast to stwierdzenie niezwykle odpowiada ze względu na dzie­cięcy magiczny świat emocji

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!